Aktuality

Čo máme nové?

Svätá Alžbeta, prihováraj sa!

pridal: charita | dátum: 17. novembra 2020 | kategória: aktuality

Sv. Alžbeta Uhorská, patrónka charitatívnych organizácií, ktorú si dnes pripomíname, neúnavne pomáhala chudobným, trpiacim a chorým, s veľkou láskou im obetovala svoj život.

Ďakujeme za pomoc z neba, s dôverou prosíme o tvoje orodovanie! Vypros nám milosť lásky až do krajnosti! Milosť vidieť Ježiša v chudobných, slúžiť Ježišovi v chudobných.

Svätá Alžbeta, odovzdaná do rán Ukrižovaného, oroduj za nás.

Svätá Alžbeta, štedro rozdávajúca svoj majetok chudobným, oroduj za nás.

Svätá Alžbeta, ku každému prívetivá a láskavá, oroduj za nás.

Milovníčka chudoby, oroduj za nás.

Voňavý kvet pokory, oroduj za nás.

Nádherná ruža lásky, oroduj za nás.

Matka chudobných,  oroduj za nás.

Vychovávateľka sirôt, oroduj za nás

Neúnavná opatrovateľka chorých, oroduj za nás.

Tešiteľka núdznych, oroduj za nás.

Svätá Alžbeta, naša verná zástankyňa, oroduj za nás.

…❤️…


Modlime sa: Bože, otec chudobných, svätej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala samého Krista; na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s neúnavnou láskou pomáhali chudobným a trpiacim. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
Nihil obstat: Mons. Joseph Haľko, Episcopus. Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Februarii 2013, Nr. 550/2013