Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie charitnej rodiny

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2018 | kategória: aktuality

Na začiatok Adventu sa opäť stretla charitná rodina v Žiline. Dňa 3. decembra 2018 viac ako 100 zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina z celej diecézy slávilo svätú omšu so žilinským biskupom Tomášom. Spoločne sme ďakovali za všetko dobro, ktoré sme s Božou milosťou vykonali v roku 2018. Potom program pokračoval v priestoroch diecézneho centra občerstvením a zdieľaním.

“Každoročne začíname adventné obdobie týmto stretnutím, ktoré chce byť vyjadrením vďaky Bohu za jeho ochrannú ruku a tiež voči všetkým zamestnancom, dobrovoľníkom z farských charít a kňazom, ktorí sa angažujú v službe. Z roka na rok je väčšia účasť, čo nás samozrejme veľmi teší.” zhrnula Michaela Uhrin Sokolíková.