Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutia s farskými charitami

pridal: charita | dátum: 19. mája 2022 | kategória: aktuality

V týchto dňoch prebiehajú stretnutia s farskými charitami, ktorých máme v Žilinskej diecéze 33. Zoznamujú sa s novou koordinátorkou Evkou.

?

Po náročnom období obmedzení sú plní nových nápadov a túžbynapĺňať evanjeliové posolstvo lásky a služby medzi tými, ktorí sú imnajbližšie – vo svojich farnostiach. Tešíme sa na spoločnú cestu a vyprosujeme Božie požehnanie a milosti pri budovaní charitného diela.

?

Na fotke: Zástupcovia FCH Ladce, FCH Beluša, FCH Ilava