Aktuality

Čo máme nové?

Štedrý deň v Dome charity sv. Gianny

pridal: charita | dátum: 15. januára 2020 | kategória: aktuality

V priestoroch kaplnky pri vianočnom stromčeku sa zišli  obyvatelia celého domu. Pred večerou sa uskutočnila malá katechéza na tému narodenia Božieho syna Ježiša Krista.  Večera sa začala piesňou Tichá  noc a spoločnou modlitbou.  Začala spoločná štedrá večera, kde sa podávali oblátky s medom, kapustnica , zemiakový šalát a vyprážaná ryba.  V príjemnej vianočnej atmosfére sa ponúkali koláčikmi, ktoré si sami napiekli aj  koláčikmi od sponzorov.  Po štedrej večeri si všetci našli pod stromčekom darčeky od Ježiška.  V radostnej  nálade si zaspievali koledy a popriali si navzájom pekné Vianoce. Poďakovali sme sa  za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali počas roka. V ich očiach bolo vidieť radosť a vďačnosť.  Štedrý večer sme ukončili spoločnou ďakovnou modlitbou a pripravovali sme sa na slávnosť narodenia Ježiša Krista.

Počas celých vianočných sviatkov  prežívali pokoj a radosť v srdci, čo sa odzrkadľovalo aj vo vzájomných vzťahoch.

Poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci im prišiel osobne  popriať požehnané  Vianoce a obdarovali ich koláčikmi a ovocím.