Aktuality

Čo máme nové?

Štedrá večera v Dome charity sv. Vincenta

pridal: charita | dátum: 15. januára 2020 | kategória: aktuality

Byť človekom na ulici, neznamená vždy nutne stratiť všetky svoje osobné túžby, plány, spomienky či vzťahy. Človek rovnako tak prežíva svoje každodenné radosti či pády, o to však viac bolestne, pretože mu chýba dostatok „vnútorného aj vonkajšieho priestoru” na realizáciu a rozvoj svojej ľudskej osobnosti.

Každoročne počas vianočných sviatkov pripravujeme v našom zariadení v Dome charity sv. Vincenta pre našich klientov, ľudí bez domova Štedrú večeru, aby sme tak nielen oslávili narodenie nášho pána Ježiša Krista, ale vytvorili tak aj „sviatočné miesto”, kde sa nikto z našich klientov nebude cítiť sám.

Štedrú večeru v Dome charity sv. Vincenta sme s našimi klientmi slávili už v predstihu 23.12.2019, kedy sme zariadenie pre nich otvorili o 14:30 hod. O 15:00 hod sme odpálili sviece na stoloch od betlehemského svetla a po krátkom príhovore nám sviatočné jedlo požehnal náš charitný kňaz vdp. Michal Melišík. Nasledovalo pásmo kolied v podaní mladých koledníkov s vdp. kaplánom Michalom Melišom z farnosti Dobrého pastiera Žilina – Solinky. Slávnostnú večeru sme podávali klientom o 15:45 hod. Nesmeli chýbať oblátky s medom, kapustnica, ryba so zemiakovým šalátom, ovocie, koláčiky, káva a čaj. Po odovzdaní praktických darčekov nasledoval poučný film, ktorým sme ukončili štedrú večeru. Zariadenie sme pre našich klientov otvorili aj 24.12.2019 od 13:30 do 18:30 hod. Klienti sa aktívne zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval vdp. Ľubomír Bollo, potom sa im podávala kapustnica a premietol taktiež náboženský film. Ďakujeme všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas minulého roka a do Nového roka 2020 im vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie, veľa osobných úspechov, dostatok vytrvalosti a nových síl. 
spracoval Rastislav Kolman