Aktuality

Čo máme nové?

Spolu sme zdvojnásobili pomoc

pridal: charita | dátum: 13. decembra 2021 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina úspešne spolupracuje s Nadáciou EPH už niekoľko rokov. V roku 2021 okrem finančnej podpory projektu Priamej materiálnej a potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi, kde bolo podporených 63 rodín a jednotlivcov v núdzi, sa Nadácia EPH rozhodla prispieť aj na výdavky spojené s presťahovaním Domu charity sv. Vincenta (v ktorom sa poskytujú sociálne služby nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum a špecializované sociálne poradenstvo) do novej budovy na Bratislavskej ul. v Žiline. Sumou 2 500,00 eur z grantového programu Oporný bod 2021 prispela Nadácia EPH na nákup alkoholtesteru, vybavenia pre upratovačku a jednorazového plastového hygienického riadu. Časť finančného príspevku sme využili aj na úhradu nákladov za spotrebu zemného plynu, vodného a stočného a mzdových nákladov, keďže z dôvodu otvorenia ženskej časti nocľahárne sme museli prijať do pracovného pomeru 2 ďalšie zamestnankyne. Za štedrosť Nadácii EPH ďakujeme.