Aktuality

Čo máme nové?

Spoločná púť charít v Spišskej kapitule

pridal: charita | dátum: 16. októbra 2017 | kategória: aktuality

V piatok 13. októbra 2017 sa na slávnostnej svätej omši v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule stretli zamestnanci, dobrovoľníci aj klienti arci/diecéznych charít a Slovenskej katolíckej charity. Spoločné poďakovanie, modlitby i prosby prednieslo viac ako 550 účastníkov púte. Zaujímavým spestrením bol kultúrny program, ktorý pripravila Spišská katolícka charita. Na záver púte odovzdal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity sedemnástim zamestnancom z celého Slovenska ocenenie za rozvoj charitného diela.