Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny čin roka 2021

pridal: charita | dátum: 30. septembra 2022 | kategória: aktuality

🎉TEREZKA, ZO SRDCA ❤️ TI BLAHOŽELÁME 😍 k oceneniu👏

Sociálny čin roka👍2021🫶

Ocenenie z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, prijalo 27 ľudí či organizácii s veľkým srdcom. Medzi ocenenými zamestnancami Centier pre deti a rodiny bola aj naša Terezka Podolanová, profesionálny rodič Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici. Súčasne sa angažuje vo Farskej charite Rajec, pomáha núdznym rodinám, Ukrajincom, je aktívna vo Fóre života… Terezka toto krásne ocenenie neberie ako osobnú záležitosť, ale prijíma ju ako poďakovanie všetkým, ktorí jej pomáhali a podporovali ju osobne, hlavne rodina a priatelia. Prijíma ju tiež ako vďaku pre všetkých skvelých neviditeľných ľudí, ktorí venujú svoj voľný čas a prostriedky ľuďom v núdzi, len o nich nikto nevie…👏

“Terézia Podolanová z CDR sv. Filipa Neriho Považská Bystrica

Pred 20-timi rokmi začínala ako dobrovoľníčka, neskôr sa stala odbornou pracovníčkou. Jej prioritou je pomoc opusteným, zanedbávaným a týraným deťom, ich matkám a rodinám v núdzi. Ako profesionálny rodič sa stará o 2 maloleté deti a v období sviatkov pripravuje slávnostnú atmosféru aj pre ich ďalších súrodencov. Okrem nich si nájde čas na pomoc osamelým tehotným ženám, matkám s deťmi, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom a v rámci spolupráce s neziskovými organizáciami v Rajci, ako projektová manažérka píše a koordinuje projekty zamerané na sociálne znevýhodnené skupiny. Založila spolu s Diecéznou charitou Žilina a ďalšími dobrovoľníkmi Farskú charitu v Rajci na pomoc núdznym. Taktiež spoluorganizuje zbierky materiálnej pomoci. Je láskavá, citlivá a ústretová žena s veľkým srdcom. Nezostáva nevšímavá voči ľuďom vo svojom okolí, o čom svedčia predovšetkým jej činy, ktorými napĺňa svoj život.”

🥰

“Sociálny čin roka opäť ocenil ľudskosť a pomoc druhým

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok ocenilo tých, ktorí svojou ľudskosťou a nadštandardným úsilím pomáhali v skvalitňovaní sociálnych služieb, či výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ocenenia Sociálny čin roka minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR odovzdáva od roku 2003. Tento rok minister Milan Krajniak udelil 27 ocenení tým, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a uznanie za svoju humánnosť a ochotu obetavo pomáhať zraniteľným ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.” https://www.employment.gov.sk/…/socialny-cin-roka-opat…