Aktuality

Čo máme nové?

Slovenská katolícka charita vyzýva k solidarite so Sýriou

pridal: charita | dátum: 15. apríla 2013 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Sýrie, ktorí boli kvôli dlhotrvajúcemu vojenskému konfliktu nútení utiecť zo svojich domovov. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) sú v krajine vnútorne premiestnené asi štyri milióny ľudí, ktorí  nevyhnutne potrebujú pomoc.

Ďalších 1,2 milióna obyvateľov Sýrie pred bojmi utieklo za hranice najmä do Turecka, Libanonu a  Jordánska. Slovenská katolícka charita sa pridáva k organizáciám, ktoré reagujú na obrovskú potrebu zmierniť následky tohto konfliktu,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Finančne podporiť zbierku je možné ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol je 195. Výnos zbierky SKCH bude použitý na poskytovanie pomoci sýrskym utečencom prostredníctvom partnerských organizácií v krajinách susediacich so Sýriou.

Viac info tu.

Fotografie sýrskych utečencov v Libanone.