Aktuality

Čo máme nové?

Skús Nový rok privítať inak. Zapáľ spolu s nami ohňostroj solidarity.

pridal: charita | dátum: 21. decembra 2018 | kategória: aktuality

Vieš si predstaviť koniec starého roka bez kupovania petárd, delobuchov či balónov šťastia? My, áno. Osláv spolu s nami príchod roku 2019 solidárnejšie a ekologickejšie. Nevyhadzuj peniaze do vzduchu, cez Ohňostroj solidarity vieš pomôcť a potešiť ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. Nestrácajme čas, buďme solidárni k tým najbiednejším. Namiesto prchavej a chvíľkovej radosti, pomôž núdznemu oveľa viac. Aj drobné za prskavku môžu zmeniť život ľudí už v budúcom roku.

Pomyselný virtuálny ohňostroj môže namiesto zábavnej pyrotechniky „zapáliť“ ktokoľvek, kto nie je ľahostajný voči utrpeniu chorých, opustených, týraných či chudobných na Slovensku.

Prispieť môžete do konca roka:

  • na účet verejnej zbierky Blízko pri človeku: SK78 1100 0000 0029 4846 3092, VS 504
  • zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS (medzera) DOBRO na tel. číslo 877 (cena je 2,00 €)
  • online darom www.blizkopricloveku.sk

„Charita stojí pri ľuďoch, ktorí sú v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Solidarita znamená pre nás byť s človekom naplno, podeliť sa s tým, čo máme. Pritom nejde len o finančnú podporu, odbornú starostlivosť, ale aj o spoločný čas,“ vysvetľuje Erich Hulman generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.