Aktuality

Čo máme nové?

Sederova večera

pridal: charita | dátum: 14. apríla 2022 | kategória: aktuality

Vo Veľkom týždni je v Centre pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho peknou a dlhoročne zaužívanou tradíciou zísť sa pri spoločnej slávnostnej večeri, ktorá nie je len o jedle. Celý večer je naplnený modlitbou, žalmami, piesňami, vzdávaním vďaky Bohu. Zúčastnení sú všetci, malí i veľkí. Deti, mladí, zamestnanci, hostia. Slávnostne oblečení, ponorení do počúvania a prežívania nádherných textov modlitby, pripomínajúc a približujúc si kultúru, z ktorej vzišiel náš Spasiteľ a Vykupiteľ, Ježiš Kristus.