Aktuality

Čo máme nové?

S námahou vystúpiť, s dôverou vedieť pustiť…

pridal: charita | dátum: 29. augusta 2020 | kategória: aktuality

Vydarené slnečné popoludnie, plné stretnutí, rozhovorov, dobrej nálady a vzájomného obohatenia. Také bolo stretnutie farských charít v Žiline na Paľovej búde. Pripravili sme ho pre dobrovoľníkov z farských charít našej diecézy. Bola to vynikajúca príležitosť osobne im vyjadriť poďakovanie za obetavú službu v ich farnostiach a obciach, zvlášť v náročných mesiacoch. Posilnenie duše i tela prichádzalo zo všetkých strán… zdieľané úsmevy, spoločné slávenie Eucharistie, dynamika a tímová práca v tvorivej aktivitke, dobré jedlo, teplé lúče slnka, príroda navôkol.

V skupinkách sme sa lepšie spoznali a tiež si vyskúšali prácu v tíme. Zadanie pripravenej aktivity bolo postarať sa o zverené krehké vajíčko, ktoré predstavovalo osobu, ktorá potrebuje našu pomoc. V spoločnom úsilí pridal každý ruku k dielu. Uvedomujeme si, že v živote je potrebné urobiť všetko, čo je v našich silách a možnostiach. S námahou vystúpiť na rebrík. No zároveň vo vedomí, že nie všetko je v našich rukách, vedieť veci aj pustiť z rúk. Slová kňaza poukázali na to, že chudobní, ktorých okolo seba máme, potrebujú niekedy formu pomoci odlišnú od našich predstáv. Treba mať otvorené srdce! Povzbudenie duchovného otca v katechéze vyprevádzalo zúčastnených na cestu domov a tiež do ďalšej radostnej služby. Oplatí sa vynaložiť námahu, oplatí sa dať Bohu detskú dôveru!