Aktuality

Čo máme nové?

Rok bohatý na milosrdenstvo v charitnom diele

pridal: charita | dátum: 12. decembra 2016 | kategória: aktuality

Každoročné stretnutie všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina s o. biskupom Tomášom tvorí našu charitnú tradíciu. Dňa 5. decembra 2016 sme spoločným slávením eucharistie a adoráciou v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline ďakovali za uplynulý rok, ktorý bol bohatý na milosrdenstvo. Približne 100-členná skupina pozvaných sa presunula do pastoračného centra N3, kde sme pokračovali v rozhovoroch pri bohato prestretých stoloch.

Teší nás, že každý rok sa k nášmu charitnému spoločenstvu pripájajú noví dobrovoľníci z rôznych farností diecézy, ktorí tvoria farské charity. V súčasnosti je ich počet 17 a medzi novovzniknuté patrí FCH Rajec a FCH Skalité.