Aktuality

Čo máme nové?

Púť charít

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2022 | kategória: aktuality

Putovali sme… bolo to nádherné, ste v našich modlitbách.

Pri Charite v Žiline sme sa stretli v sobotu 8. októbra ráno o 4:45 h… Púť charít v maďarskom meste Sarospatak… cestu sme nepočítali na kilometre, lež na ružence…

V adorácii Eucharistie, vo sv. omši, v živom spoločenstve s Kristom, sv. Alžbetou a chariťákmi, sme prežili prekrásny deň, odnášali sme si požehnané chleby 🍞, ruže 🌹 a v silnom objatí srdca nášho nádherného, milovaného a milosrdného Boha ❤️

Ďakujeme za tento požehnaný deň a skvelú organizáciu Spišskej katolíckej charite a Slovenskej katolíckej charite.