Aktuality

Čo máme nové?

Púť CDR sv. Filipa Neriho na Butkov

pridal: charita | dátum: 5. mája 2023 | kategória: aktuality

Medzi svätými na Butkove 🥰

Priatelia z neba, naši orodovníci a pomocníci v každodennom živote, nás pozývajú stále bližšie k Bohu… aj Krížovou cestou na horu Butkov, kam putovali zamestnanci Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, sme v modlitbe zverili naše deti a mladých pod ochranu Panny Márie a do rúk Nebeského Otca.

Vo svätej omši a aj osobných modlitbách, v prostredí prítomných relikvií svätých, sme prežili krásny čas, odchádzali povzbudení a posilnení do ďalších dní…