Aktuality

Čo máme nové?

Púť slovenských charít k sv. Alžbete

pridal: charita | dátum: 22. novembra 2011 | kategória: aktuality

Dňa 19.novembra 2011 (sobota) sa uskutočnila púť do Dómu sv. Alžbety z príležitosti osláv 20.výročia obnovenia činnosti arci/diecéznych charít na Slovensku a sviatku patrónky sv. Alžbety.

Žilinská diecézna charita mala na púti zastúpenie v 18 zamestnancoch, ich rodinných príslušníkoch a priateľoch. Sv. omšu v Dóme sv. Alžbety koncelebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka a prezident Slovenskej katolíckej charity. Po nej nasledovala prehliadka výstavy s názvom Stanice kalvárie – Dnes a tu – spojenie maľby Fera Guldana s fotografiami štyroch autorov (Michala Fuliera, Andreja Lojana, Laca Maďara a Matúša Zajaca) v jednotnom výslednom diele. Následne sme sa presunuli na spoločné agapé do Arcibiskupského úradu v Košiciach. Niektorí z nás navštívili zariadenia Košickej arcidiécéznej charity, ktoré sa venujú starým, chorým ľuďom a ľudom bez domova. Umeleckým zážitkom na záver dňa bol isto pre všetkých  zúčastnených koncert poľského dirigenta Piotra Rubika s názvom Santo Subito, venovaný životnému odkazu bl. Jána Pavla II.

Foto z akcie:

občerstvenie

pred Dómom sv. Alžbety

Ďalšie info:

http://charita.sk/aktuality/charity-z-celeho-slovenska-sa-stretli-v-dome-sv-alzbety-v-kosiciach