Aktuality

Čo máme nové?

Púť charít v Košiciach

pridal: charita | dátum: 29. novembra 2012 | kategória: aktuality

Viac ako 260 zamestnancov, dobrovoľníkov a podporovateľov Slovenskej katolíckej charity sa v piatok 23. novembra zišlo na spoločnej púti charít v Košiciach. Púť je každoročne súčasťou oslavy obnovenia činnosti charity na Slovensku po roku 1989 a oslavy sviatku patrónky charity sv. Alžbety Uhorskej. Zamestnanci a rodinní príslušníci Diecéznej charity Žilina sa zúčastnili programu púte, ktorý sa začal o 13:30 svätou omšou v Dominikánskom kostole v Košiciach, pokračoval oceňovaním zamestnancov a dobrovoľníkov a spoločným agapé. Mnohí prítomní sa po oficiálnom skončení programu púte zúčastnili aj koncertu Piotra Rubika.

„Každoročná púť je priestorom na poďakovanie sa a spoločnú modlitbu za to, čo priniesol uplynulý rok. Je to však aj miesto pre vzájomnú inšpiráciu a ocenenie práce ľudí, ktorí sa angažujú v prospech a dobro núdznych,“ povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák.


zamestnanci a priaznivci Diecéznej charity Žilina v Košiciach