Aktuality

Čo máme nové?

Prvé stretnutie seniorov pod krídlami farskej charity

pridal: charita | dátum: 21. novembra 2012 | kategória: aktuality

Farská charita Žilina – Solinky usporiadala v nedeľu 18. novembra 2012 popoludní stretnutie pre seniorov. Na úvod p. Mária Hlaváčová predstavila činnosť novozriadenej farskej charity. Správca farnosti vdp. Ján Hudec vo svojom príhovore vyzdvihol hodnotu vyššieho veku. Prítomní si pozreli aj prezentáciu o živote sv. Alžbety Uhorskej, patrónky charity a na záver zaznela báseň o starobe. Stretnutie pre seniorov sa nieslo v duchu neformálnych rozhovorov za spevu a ľudovej hudby.