Aktuality

Čo máme nové?

Profil verejného obstarávateľa

pridal: charita | dátum: 23. januára 2014 | kategória: aktuality

Verejný obstarávateľ:
Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina
IČO: 420 65 895
DIČ:   2022715508

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Birčák

Diecézna charita Žilina je neverejným poskytovateľom sociálnych a zdravotníckych služieb. Podľa §7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní postupuje ako verejný obstarávateľ v prípade, ak sa na financovaní zákazky na dodanie tovaru, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác podieľa verejný obstarávateľ.

Kontakt:
Tel./fax :+421 41 723 12 34
E-mail: charitaza@gmail.com
Mgr. Mária Vyžinkárová
Viera Janurová