Aktuality

Čo máme nové?

Priama materiálna a potravinová pomoc

pridal: charita | dátum: 28. marca 2023 | kategória: aktuality

S Nadáciou EPH spolupracujeme dlhodobo. Aj v roku 2023 budeme ľuďom prinášať nádej a konkrétnu priamu pomoc v ich ťažkostiach. Chceme prísť do všetkých dekanátov, podobne ako tomu bolo v minulom roku. V r. 2022 sme z Nadácie EPH získali finančný príspevok vo výške 11 000 eur, vďaka ktorému sme dokázali podporiť až 128 rodín Žilinskej diecézy. Pomoc sa dostala do všetkých 12 dekanátov Žilinskej diecézy. V realizovaní tejto formy pomoci sú diecéznej charite predĺženou rukou farské charity. Zapájajú sa nielen do procesu vyhľadávania potrieb vo svojich farnostiach, ale tiež do priamej distribúcie pomoci chudobným rodinám, jednotlivcom.

Diecézna charita Žilina zabezpečuje okrem vyhľadávania rodín v núdzi aj nákup, doručenie a celú logistiku. Cez tento projekt sa neposkytuje finančná pomoc, ale rodinám sa kúpia potraviny, zariadenie do domácnosti, prípadne sa im darujú UP Sociál kupóny na nákup.