Aktuality

Čo máme nové?

Pri kráčaní sa otvárajú cesty

pridal: charita | dátum: 9. januára 2023 | kategória: aktuality

PRI KRÁČANÍ SA OTVÁRAJÚ CESTY

(Sv. O. Benedikt XVI.)

👣 stretávame sa a spolu putujeme aj s otcom biskupom Tomášom Galisom

„Ideme v ústrety Pánovi. Ideme touto cestou, aby sme sa stretli s Pánom“, týmito slovami sa prihovoril otec biskup Tomáš Galis chariťákom na začiatku liturgického roka. Každoročne sa charitná rodina, dobrovoľníci aj zamestnanci, schádza na začiatku liturgického roka na spoločnom slávení svätej omše a adorácii s otcom biskupom, aby Bohu poďakovali za predchádzajúci rok a povzbudili sa Božím slovom do nastávajúceho. Potom nasleduje agapé plné radostných stretnutí a rozhovorov.

„Kráčame, aby sme ho stretli: stretli v srdci, v živote, aby sme ho stretli živého, akým on je, aby sme ho stretli vo viere. Žiť vo viere nie je ľahké. Občas je každý z nás vo svojej viere odkázaný na pomoc druhých“, pokračovali slová otca biskupa.

Prinášať svetlo nádeje druhým môže takmer každý z nás. Byť si vzájomne spoločníkmi na ceste vyžaduje vernosť a vytrvalosť. Nie len odprevadiť, ale ostať bratom na každý čas!

Začiatok roka, začiatok cesty, zrodenie života… udalosti, ktoré zvyknú byť doprevádzané radosťou a nadšením blízkych. Čas, kedy si žehnáme, prajeme, fandíme. Nech je tak každý deň v roku, aby sa mohol „uskutočniť zázrak rozmnoženia nádeje“, k čomu nás pozýva aj Svätý Otec František prostredníctvom Apoštolátu modlitby.

NECH JE POŽEHNANÝ CELÝ VÁŠ ROK! ĎAKUJEME za priazeň v predchádzajúcom roku!