Aktuality

Čo máme nové?

Prezentácia farských charít vo farnostiach Teplička nad Váhom a Bolešov

pridal: charita | dátum: 2. marca 2020 | kategória: aktuality

V priebehu tohto týždňa tím Diecéznej charity Žilina navštívil dve farnosti v našej diecéze a to  farnosť Teplička nad Váhom  dekanát – Varín, farnosť Bolešov dekanát – Ilava.  V rámci stretnutia bol predstavený projekt farských charít, ktorý napreduje vďaka spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.

Farníkom bola predstavená misia a vízia spoločného projektu, ktorý sa od augusta 2019 stal celoslovenským formátom. Chceme sa Vám poďakovať za vrúcne prijatie vo Vašich domovských farnostiach a sme veľmi radi, že v dnešnej rýchlej a ľahostajnej dobe existujú stále ochotní ľudia, ktorým záleží na druhých a chcú pomáhať núdznym vo svojom okolí. Takýmto spôsobom napĺňajú evanjeliové prikázanie lásky konkrétnymi skutkami. Veríme, že sme vás oslovili, a čoskoro vás uvítame v našej rodine farských charít.