Aktuality

Čo máme nové?

Prezentácia farských charít vo farnosti Závodie

pridal: charita | dátum: 14. októbra 2019 | kategória: aktuality

Dňa 9. 10. 2019 pracovníci Diecéznej charity Žilina navštívili jednu z najstarších farnosti v Dekanáte Žilina. Stretnutie vo farnosti Závodie sme začali svätou omšou, ktorá bola ukončená adoráciou za dielo Charity a na úmysly farníkov. Po duchovnom programe nasledovala prednáška o dobrovoľnej činnosti farských charít v našej diecéze. Farnosť Závodie sme pozvali zapojiť sa do diela farskej charity.