Aktuality

Čo máme nové?

Požehnané Vianoce!

pridal: charita | dátum: 21. decembra 2022 | kategória: aktuality

Zo srdca vám prajeme požehnané vianočné sviatky! Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán. Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Do nového roka 2023 veľa milostí, zdravie a silu, svieže inšpirácie Ducha Svätého do prejavov lásky k Bohu, k sebe i k blížnemu!

praje tím CHARIŤÁKOV Diecéznej charity Žilina