Aktuality

Čo máme nové?

Opäť odovzdávame potravinové balíčky

pridal: charita | dátum: 11. mája 2018 | kategória: aktuality

Od 9. mája do polovice júna 2018 distribuujú opäť sociálni pracovníci Diecéznej charity Žilina potravinové balíčky v 6 okresoch pre takmer 1000 prijímateľov pomoci. Všetci prijímatelia pomoci boli oslovení a vyzvaní na prevzatia 13,5 kg balíčka so základnými trvanlivými potravinami. Do konca roka 2018 prebehnú ešte 2 kolá distribúcie. Viac informácií nájdete na www.potravinovapomoc.sk.