Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová pomoc v Žilinskej diecéze

pridal: charita | dátum: 7. júla 2016 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina sa spolu s ďalšími arci/diecéznymi charitami na Slovensku zapojila do celoslovenského programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorá bude financovaná zo zdrojov Európskej Únie. Počas nasledujúcich štyroch rokov bude Diecézna charita Žilina v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Ilava a Púchov distribuovať potravinové a hygienické balíčky. Zvyšné okresy Bytča, Považská Bystrica a Čadca, o ktoré sme sa uchádzali, boli pridelené inej organizácii. Okrem distribúcie balíčkov budú sociálni pracovníci charity poskytovať sociálne poradenstvo. Diecézna charita Žilina sa rozhodla zapojiť do tohto programu s cieľom napĺňať svoje poslanie „byť bližšie pri človeku“ z viacerých dôvodov: takáto pomoc je zmysluplná, konkrétna a má dlhodobý charakter.

Web stránka potravinovej pomoci.

Zmysluplnosť

Potravinová pomoc je zameraná najmä na rodiny s deťmi, ale aj dôchodcov, invalidov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne Diecéznej charite Žilina zoznam prijímateľov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie tejto pomoci. Pri distribúcii potravinových balíčkov chceme spolupracovať s farskými úradmi, farskými charitami a s ochotnými dobrovoľníkmi z farnosti.

Pravidelnosť

Balíčky s potravinami a hygienickými potrebami pomôžu rodinám dva až štyrikrát ročne, pričom tento program pomoci skončí v roku 2020. Opakovaná distribúcia umožní charite byť v bližšom kontakte s núdznymi a reagovať na ich aktuálnu situáciu. V prvom kole plánujeme rozdistribuovať viac ako 2.300 potravinových balíčkov do viac ako 1.300 domácností. Začiatok distribúcie je plánovaný v lete 2016 a bude prebiehať v jednotlivých okresoch.

Dlhodobosť

Cez program potravinovej pomoci chceme na úrovni okresov naštartovať „sklady solidarity“, do ktorých budú mať firmy, ale aj jednotlivci, možnosť priniesť potraviny, oblečenie, kuchynské pomôcky, nábytok a iné. Ľudia v núdzi si ich budú môcť vyzdvihnúť v stanovených hodinách alebo ich charita porozváža tam, kde to bude potrebné.

Ide o cielenú, adresnú a dlhodobú pomoc do roku 2020, prostredníctvom ktorej môžeme účinne a konkrétnym spôsobom pomôcť núdznym priamo v jednotlivých farnostiach. Riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia na Slovensku hrozí asi 20 % populácie, nakoľko značnú časť rodinného rozpočtu tvoria výdavky za potraviny.

Naším cieľom je taktiež vytvorenie systematickej štruktúry pomoci, ktorá pretrvá aj po skončení tohto projektu.

Preto by sme vás radi pozvali do spolupráce v tejto oblasti pomoci núdznym. Hľadáme ochotných dobrovoľníkov (prioritne v spomenutých 6 okresoch), ktorí by nám pomáhali s distribúciou potravinových balíkov. Pomoc by spočívala v oslovovaní núdznych vo farnosti, ktorým je určený potravinový balík, ďalej v pomoci pri výdaji potravinových balíkov (vyloženie, prekladanie balíkov) v spolupráci s koordinátorom potravinovej pomoci.

Hlavným zodpovedným koordinátorom potravinovej pomoci v Žilinskej diecéze za Diecéznu charitu Žilina je Mgr. Vladimír Pallo, tel.č.: 0918 829 012, e-mail: potravinovapomoc@charitaza.sk