Aktuality

Čo máme nové?

Pôstne stretnutie seniorov na Solinkách

pridal: charita | dátum: 19. marca 2013 | kategória: aktuality

Dobrovoľníci Farskej charity Žilina-Solinky zorganizovali v nedeľu 17. marca 2013 pôstne stretnutie seniorov. Prítomní sa okrem krátkeho duchovného programu oboznámili s činnosťou Diecéznej charity Žilina a vypočuli si poučnú prednášku o význame ovocia pre naše zdravie a o jarných prácach v ovocnej záhradke.

Po jej skončení sa okolo prednášajúceho lektora vytvorila skupinka záhradkárov, ktorí mu kládli zvedavé otázky. Ďalšia diskusná skupinka vznikla okolo výstavky veľkonočného stolovania pripravenej dizajnérkou Máriou Sabovou. V živej diskusii mali seniori možnosť sa lepšie navzájom spoznať a nadviazať nové kontakty.

informovala Mária Hlaváčová – vedúca farskej charity

"aranžéri"   "záhradkári"