Aktuality

Čo máme nové?

Pôstna krabička pre Afriku 2013

pridal: charita | dátum: 31. januára 2013 | kategória: aktuality

Dňa 13. februára 2013 štartuje Slovenská katolícka charita (SKCH) 2. ročník verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorej cieľom je pomôcť deťom postihnutých vírusom HIV a ochorením AIDS na severe Ugandy. Výnos minuloročnej pôstnej kampane presiahol 65-tisíc eur, z ktorých SKCH spolufinancovala výstavbu Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Našlo v ňom útočisko prvých 12 sirôt a polosirôt. Prostriedky na dostavbu domu pre chlapcov nám stále chýbajú. Váš pôstny dar im môže poskytnúť nádej na lepšiu budúcnosť.

Kliknite si na stránku kampane.

Stiahnite si plagát kampane tu.

AKO POMÔCŤ?

  1. Pošlite váš pôstny dar formou poštovej poukážky na účet Slovenskej katolíckej charity alebo priamo bankovým prevodom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, v.s. 174
  2. Prispejte online prostredníctvom stránky kampane.
  3. Našu pôstnu zbierku môžete podporiť aj formou darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena Darcovskej SMS správy je 2€.