Aktuality

Čo máme nové?

Pomôžme si navzájom na festivale Inter Nos

pridal: charita | dátum: 7. septembra 2018 | kategória: aktuality

Aj tento rok sa Diecézna charita Žilina zúčastnila 4. ročníka Inter nos – Medzi nami, medzinárodného festivalu spoznávania rôznorodosti ľudí, ktorý organizuje Nadácia Krajina harmónie.

Tohtoročný názov nášho stánku bol – Pomôžme si navzájom. Súčasťou komunity, ktorá žije v meste Žilina a okolí sú aj naši klienti, s ktorými dennodenne pracujeme a chceli sme poukázať na možnosti pomoci v rámci komunity navzájom, hovorí Mgr. Katarína Gregorová.

Festival chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť.