Aktuality

Čo máme nové?

Pomôžme deťom – plienková pomoc

pridal: charita | dátum: 28. marca 2018 | kategória: aktuality

V spolupráci s DM drogerie markt s.r.o. sme v priebehu marca zrealizovali projekt Pomôžme deťom. V rámci neho získalo 9 rodín na území Žilinskej diecézy ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok značky babylove. Jeden poukaz prináleží ľudobovoľnému baleniu plienok podľa voľby rodiny. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získala, predstavuje sumu 320 eur. Na celom Slovensku bolo podporených 141 rodín. Ide o viacpočetné rodiny s nízkym príjmom, rodiny so zdravotne postihnutým dieťatkom alebo rodiny, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii.