Aktuality

Čo máme nové?

Pomohli sme so stavbou centra pre deti v Albánsku

pridal: charita | dátum: 22. marca 2012 | kategória: aktuality

Dňa 9. marca 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie a posviacka novej budovy saleziánskeho centra pre deti a mládež Laura Vicuňa v osade Tale – Bregdet v Albánsku. Posviacky sa zúčastnili aj zástupkyne Slovenskej katolíckej charity zástupkyňa generálneho sekretára JUDr. Anna Danišová a koordinátorka projektu Adopcia na diaľku® pre Indiu a Albánsko Mária Takáčová.

Trojpodlažná budova bude poskytovať priestory pre deti predškolského veku, učebne pre odborné kurzy, veľkú spoločenskú miestnosť s viacúčelovým využitím a izby v podkroví pre účely komunity a na prechodné ubytovanie dobrovoľníkov pomáhajúcich sestrám pri mládežníckych aktivitách. Slovenskí dobrodinci prispeli svojimi finančnými darmi na spoločenskú miestnosť, na predškolské zariadenie a na zhotovenie podláh v jednotlivých miestnostiach.

Viac informácií nájdete tu.