Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame susedom na Ukrajine

pridal: charita | dátum: 27. februára 2014 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita sa pripojila k ďalším organizáciám v rámci siete Caritas Europa, ktoré sa mobilizujú na pomoc Ukrajine a vyčlenila 3000 eur na pomoc Ukrajine. Nemecká charita prisľúbila 50-tisíc eur, Charita Česká republika 7000 eur a prispeje aj Španielska katolícka charita. Finančná pomoc je určená najmä na nákup zdravotníckeho materiálu a zriadenie mobilných nemocníc.

Slovenská katolícka charita vyslala humanitárneho pracovníka do Kyjeva dňa 24.februára 2014. Cieľom jeho návštevy sú stretnutia s predstaviteľmi charitných organizácií, ktoré pomáhajú obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku nepokojov dostali do stavu núdze. Spolu s českým kolegom navštívia aj biskupa gréckokatolíckej cirkvi, ktorá prichýlila v prízemných priestoroch svojej katedrály takmer tisícku ľudí, ktorí prišli do Kyjeva demonštrovať z okolitých regiónov a okrem ubytovania im poskytovala aj stravu.

Viac info o možnostiach pomoci tu.

Prečítajte si zápisky z Ukrajiny od kolegu zo Slovenskej katolíckej charity 1, 2.