Aktuality

Čo máme nové?

Pokračujeme vo vzdelávaní

pridal: charita | dátum: 16. októbra 2014 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina pokračuje 2. rok vo vzdelávaní dobrovoľníkov farských charít a záujemcov o dobrovoľnícku službu vo farnosti. Vzdelávanie sa uskutočňuje vo farskom centre N3 v Žiline. V stredu 15. októbra 2014 sme dobrovoľníkov oboznámili s činnosťou charity v našej diecéze, prezentovali sme víziu, základné hodnoty a princípy charity a spoločne sme sa zamýšľali nad encyklikou emeritného pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est.

Všetkých dobrovoľníkov a záujemcov pozývame na ďalší vzdelávací seminár 22. októbra 2014 o 14.00 hod. o praktických radách zo sociálneho poradenstva a 12. novembra 2014 o 14.00 hod. o praktických skúsenostiach činnosti a projektov farských charít.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci projektu Mosty charity podporeného nadáciou Renovabis.