Aktuality

Čo máme nové?

Pokračujeme tretím kolom distribúcie potravinových balíčkov

pridal: charita | dátum: 15. marca 2017 | kategória: aktuality

Od 6. marca 2017 distribuuje Diecézna charita Žilina potravinové balíčky v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Počas tretieho kola plánuje rozdať 1835 balíčkov s trvanlivými potravinami v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Púchov a Ilava. Pomoc sa dotkne až 1200 prijímateľov. V tomto roku prebehne distribúcia ešte 3-krát. V ďalšom kole (máj 2017) budú zabezpečené aj hygienické balíčky.

Viac informácií poskytne koordinátor potravinovej pomoci Mgr. Vladimír Pallo (0918 829 012, potravinovapomoc@charitaza.sk ).