Aktuality

Čo máme nové?

POSLEDNÁ ROZLÚČKA A POĎAKOVANIE IN MEMORIAM

pridal: charita | dátum: 26. novembra 2020 | kategória: aktuality

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že naša skvelá dobrovoľníčka Milada Koperová, vedúca Farskej charity Skalité, sestra kňaza, podľahla Covidu-19 a nečakane nás tak opustila. Rozlúčka s ňou sa koná v Skalitom 26. novembra 2020. Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu i na pozostalú rodinu, prosím, vo svojich modlitbách!

Vážená smútiaca rodina!

                S veľkým zármutkom sme prijali správu o úmrtí pani Milady Koperovej, ktorá bola dlhé roky vedúcou Farskej charity Skalité. Dávala v tejto službe to najlepšie zo seba. Pamätáme si ju ako veľkodušnú ženu a vždy plnú optimizmu, takú „veselú kôpku“, vždy ochotnú obetavo slúžiť núdznym. S veľkou zanietenosťou pomáhala chudobným, a to nielen vo svojej farnosti. Ako zdravotná sestra a aj dobrovoľníčka Diecéznej charity Žilina bola vždy hotová poslúžiť, húževnatosť a iskra, s ktorou vstupovala do vzťahov, prinášala svetlo do duší. Stretnutie s ňou nás zakaždým napĺňalo a obohacovalo novou chuťou slúžiť a dávať sa viac. Bola pre nás povzbudením a svedectvom nezištnej, dávajúcej, milosrdnej lásky Caritas.

                Dovoľte, aby sme Vám prejavili svoju úprimnú a hlbokú sústrasť, jej odchod do večnosti je pre všetkých veľkou stratou, no veríme, že aj ziskom, že máme v nej orodovníčku v nebi. Miladka bola mimoriadnym človekom s veľkým srdcom na dlani! Ďakujeme celej rodine Miladky za jej podporu, bola pre nás veľkým darom!

S dôverou v Božie milosrdenstvo, v ktorého duchu slúžila núdznym, ostávame naďalej v modlitbách za Miladku, našu drahú sestru v Ježišovi Kristovi, a tiež za celú rodinu, nech Vás poteší svojou útechou Pán života!