Aktuality

Čo máme nové?

POĎAKOVANIE farským charitám a Mestu Žilina

pridal: charita | dátum: 20. marca 2020 | kategória: aktuality

ĎAKUJEME našim dobrovoľníkom vo FARSKÝCH CHARITÁCH, obetavým farníkom zo Skalitého za ušitie a promptné dodanie plátených rúšok pre našich zamestnancov v Dome charity sv. Vincenta v Žiline, ako aj ostatným ľuďom dobrej vôle, ktorí šijú rúška aj pre našich klientov, ľudí bez domova. Farská charita NeslušaLadce tiež šijú rúška. V Snežnici sú jej členovia zainteresovaní v nákupoch potravín pre seniorov a úzko spolupracujú aj s obcou. V Lietave sa zmobilizovali mladí dobrovoľníci, tiež sú zapojení do nákupnej služby. Vo Vrútkach vedúca farskej charity poskytuje starostlivosť ležiacej pani, ktorá nemá rodinných príslušníkov. Mesto Žilina dodalo Diecéznej charite 100 ks ušitých rúšok. A to vyberáme len niekoľko konkrétnych prípadov a príkladov pomoci. Členom farských charít i Mestu veľká vďaka za dobročinnosť a tvorivosť v týchto dňoch. Dokázali sa zmobilizovať a pomáhajú. Mnoho ďalších príbehov píše život… Chceme sa vám všetkým, aj tým, ktorých sme nespomenuli osobne, zo srdca poďakovať, ste hrdinovia týchto dní. Ďakujeme, že spolu s nami napĺňate evanjeliové prikázanie lásky ku svojim blížnym. Boh vidí vaše skutky, nech vám štedro odplatí vašu lásku!