Aktuality

Čo máme nové?

Podajme ruku deťom – projekt Detského charitného domu v Považskej Bystrici

pridal: charita | dátum: 5. augusta 2008 | kategória: aktuality

Detský charitný dom v Považskej Bystrici organizuje aj tento rok projekt „Podajme ruku deťom“. Tento projekt sa koná pod záštitou Komenského fondu, ktorý je iniciatívou nadácie Erste a Caritas. Krajiny strednej a východnej Európy sa v ňom spojili, aby mohli podporiť osoby, ktoré majú ťažké ekonomické a sociálne podmienky. Pomáhajú ľuďom vzdelávať sa a súčasne sa snažia rozvíjať povedomie, že vzdelanie je najúčinnejší spôsob ako uniknúť chudobe.

Projekt je zameraný na vzdelávanie detí, mladých dospelých a zamestnancov zariadenia Detského charitného domu v Považskej Bystrici. Prostredníctvom vzdelania majú deti, ktoré sú umiestnené v Detskom charitnom dome, väčšiu perspektívu uplatnenia sa v budúcnosti. Projekt vedie deti k vhodnému využívaniu voľného času, kde deti prostredníctvom voľno časových aktivít majú možnosť rozvíjať svoj potenciál a zabrániť výskytu nežiaducich spoločenských javov.

V rámci projektu si zamestnanci Detského charitného domu pravidelne zvyšujú svoju odbornosť a aj prostredníctvom medzinárodných stretnutí s rôznymi organizáciami si vymieňajú skúseností a pozitívne výsledky. Konkrétne sa deti v rámci projektu zúčastňujú medzinárodných zahraničných letných táborov v rámci SR, relaxačných a športových pobytov, voľno časových a vzdelávacích aktivít, poznávacích zájazdov.

V dňoch 19.6. 2011 až 22.06.2011 sa pod záštitou Komenského fondu konala medzinárodná konferencia v Maďarsku, na ktorej sa zúčastnila aj vedúca zariadenia Detského charitného domu a predstavila tu projekt „Podajme ruku deťom“. Celkovo sa tu zúčastnili zástupcovia jedenástich organizácii zo strednej a východnej Európy. Každá organizácia predstavila svoj projekt, prostredníctvom ktorého sa snaží podporovať vzdelanie v ohrozených skupinách. Predstavili sa tu nové metódy vzdelávania, ako napríklad náhradné vzdelávanie, ktoré môžu pomôcť rizikovým skupinám k sociálnej integrácii. Hovorilo sa ako podporovať rodičov pri práci s deťmi, ako im pomáhať a motivovať ich. Spoločne sa pracovalo na tom, ako priblížiť poznatky získané projektmi do povedomia širšej verejnosti. V neposlednom rade si každý účastník danej konferencie vyskúšal tancovať „Tanec nádeje“, ktorý pracovné aktivity príjemne spestril.

Mgr. Miroslava Kubalíková (vedúca DCHD Považská Bystrica)