Aktuality

Čo máme nové?

Plní vďačnosti za zdravie

pridal: charita | dátum: 5. novembra 2020 | kategória: aktuality

Podľa výsledkov z 1. kola víkendového celoplošného testovania je Čadca najviac postihnutým regiónom Slovenska, s pozitivitou 3,22%. Snáď aj preto cítime o to väčšiu vďačnosť a radosť, že v Dome charity sv. Gianny v Čadci, kde poskytujeme starostlivosť najohrozenejším skupinám ľudí, seniorom a ľuďom bez domova, pokračujeme v plnom nasadení so 100%-ným výsledkom negatívnych testov u všetkých našich, cez víkend pretestovaných prijímateľov sociálnych služieb aj zamestnancov zariadenia. Sme vďační Pánu Bohu a tiež všetkým v Dome charity, pretože sa s veľkým nasadením obetavo starajú o bezpečie zraniteľnej skupiny ľudí, našich klientov. ? Nech to tak naďalej ostane… Prosíme o príhovor aj svätú Alžbetu a svätého Rochusa, patrónku Charity a ochrancu pred epidémiami!

Pane, ďakujeme aj za takéto letné dni v zariadení!