Aktuality

Čo máme nové?

Pásmo Gaza volá o pomoc – finančná zbierka

pridal: charita | dátum: 20. novembra 2023 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc pre ľudí v Pásme Gazy

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlasuje zbierku na podporu ľudí v Pásme Gazy, ktorí čelia náročným životným podmienkam a humanitárnej kríze. V dôsledku konfliktu a obmedzeného prístupu k základným potrebám dochádza v oblasti k vážnemu nedostatku pitnej vody, potravín, liekov a elektrickej energie.

Z vyzbieraných finančných prostriedkov plánuje SKCH nakúpiť sušené mlieko a detskú výživu, ktoré budú transportované v spolupráci so SlovakAid do postihnutej oblasti. SKCH takisto mieni podporiť aj svojho partnera, Charitu Jeruzalem, ktorá pôsobí v danom regióne. Generálny sekretár charity, Miroslav Dzurech, uviedol: “V spolupráci s miestnou charitou sa snažíme poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc. Naša podpora je neoceniteľná v tejto náročnej dobe.”

V rámci humanitárnej pomoci je cieľom SKCH poskytnúť nevyhnutnú podporu najzraniteľnejším členom spoločnosti, vrátane detí a matiek, v oblasti, kde nedostatok základných potrieb, ako je pitná voda, potraviny, lieky a elektrina, predstavuje vážne riziko pre zdravie a blahobyt ľudí.

Prispieť je možné prostredníctvom účtu verejnej zbierky IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 23020 alebo online na https://charita.darujme.sk/pomozme-ludom-v-gaze/.

Všetkým darcov týmto srdečne ďakujeme za ich štedré príspevky a podporu v tejto dobe naliehavých potrieb. Každý príspevok bude využitý na nákup a distribúciu nevyhnutnej pomoci v Pásme Gazy.