Aktuality

Čo máme nové?

Pápež František vyzýva k solidarite a pomoci pre Ukrajinu

pridal: charita | dátum: 19. apríla 2016 | kategória: aktuality

Svätý Otec František vyzval celú Európu vyjadriť blízkosť a solidaritu ťažko skúšaným obyvateľom Ukrajiny. Urobil tak pri svätej omši v Nedeľu Božieho milosrdenstva. Z jeho iniciatívy sa budú konať zbierky v katolíckych kostoloch po celej Európe dňa 24. apríla 2016. Núdznym na Ukrajine pomáha už viac ako päť rokov aj Slovenská katolícka charita. Do pomoci sa môžu zapojiť aj obyvatelia Slovenska.

Svätý Otec osobitným spôsobom pripomenul starých ľudí a deti, ako aj celkové ťažké pomery, ktorým čelí ukrajinský národ. Tisíce ľudí zomierajú, viac ako milión obyvateľov opustilo svoje domovy. Slovenská katolícka charita pomáha na Ukrajine už niekoľko rokov. „Organizovali sme viaceré materiálne aj finančné zbierky. V spolupráci s našimi partnermi sme vo viacerých regiónoch distribuovali potravinové balíčky, ošatenie, obuv, zdravotnícky materiál, hygienické potreby, no aj školské pomôcky, či hračky pre deti. Pomoc smerovala do východnej časti v oblasti Luhanska, Donecka, Mariupoľu, no aj do západných oblastí Ukrajiny – do Ľvova, Ternopiľa, či Kolomyje, kde miestne Charity pomáhajú i vnútorným presídlencom, ktorí sú z východu a kvôli konfliktu odišli do bezpečnejších oblastí krajiny,“ hovorí o pomoci SKCH Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá Ukrajinu navštívila viackrát. Situácia sa pre bežných ľudí stáva neúnosnou. Náklady na živobytie stúpajú, za posledné roky ceny plynu, elektriny, potravín a tovarov rástli niekoľkokrát. Mzdy však ostávajú rovnaké. Mesačný plat radového pracovníka je 50 až 100 eur. „Mnoho ráz však ľudia nemajú možnosť zamestnať sa, alebo za svoju prácu nedostanú mzdu aj niekoľko mesiacov. Pamätám si jednu zo svojich ciest na Ukrajine, keď sme počas jedného týždňa, ako sme prechádzali regiónmi, zažili tri rôzne štrajky vodičov autobusov a robotníkov kvôli nevyplácaniu miezd,“ pokračuje Martina Borčíková. Rodiny sa tak dostávajú do kritickej a neriešiteľnej situácie. Často z jedného mesačného príjmu, z 50 či 80 eur musí vyžiť napríklad päť – šesť členná rodina. Veľa rodičov nevie zabezpečiť svojím deťom ani primeranú výživu, či zdravotnú starostlivosť.

Z dôvodu, že k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva patria práve deti, sme do nášho dlhodobého projektu Adopcia na diaľku®, zaradili aj Ukrajinu. „Pomoc cez tento projekt realizujeme pre ukrajinské deti a mládež od januára 2014. Pomoc je dlhodobá a systematická. Z financií je pre deti zabezpečená podpora vzdelávania (školské pomôcky, doučovanie, kurzy), strava, obuv, ošatenie, či lieky,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Aktuálne podporujeme na Ukrajine 157 detí a študentov, časť detí žije v dvoch detských domovoch (Birky a Bortnyky), s ktorými tiež spolupracujeme. Momentálne je možné podporiť cez SKCH sociálne centrum v Kolomyji, ktoré navštevujú deti, mládež, seniori, chorí a núdzni ľudia. Centrum prevádzkuje Charita Kolomyjsko-Černiveckej eparchie (diecézy). V centre vydávajú stravu deťom aj seniorom, ktorí žijú v chudobe alebo v zlých sociálnych podmienkach. Týmto najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva sa venujú sociálni pracovníci a psychologička. Charita v Kolomyji pomáha aj vnútorným presídlencom, ktorí do tejto oblasti ušli z východu pred ozbrojeným konfliktom z obavy o svoje životy a bezpečnosť. Prispieva na zabezpečenie ubytovania rodín, ktoré sa nemajú kam vrátiť, pomáha aj s potravinami a liekmi. Ich počet sa v tejto oblasti odhaduje na 4 000 ľudí. Možnosti ich pomoci núdznym však závisia od financií.

Činnosť tohto sociálneho centra v Kolomyji môžete podporiť ľubovoľným finančným darom. Príspevok môže byť jednorazový alebo pravidelný, nakoľko s touto organizáciou spolupracujeme dlhodobo a pomoc rozširujeme. Financie budú prioritne použité na stravu, ošatenie, podporu vzdelávania a sociálnu asistenciu pre deti, ktoré centrum pravidelne navštevujú. Bezpečné zázemie a voľno-časové a vzdelávacie aktivity, ktoré tu deti zo sociálne slabých pomerov majú, sú aj prevenciou pred kriminalitou u mladistvých.

Váš finančný dar pre nich môžete poukázať na bankový účet v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, VS 6474. Ak chcete podporovať konkrétne dieťa, môžete sa zapojiť do projektu Adopcia na diaľku® on-line cez www.adopcianadialku.sk. Príspevok je 20 eur mesačne a dvakrát v roku od nás dostanete materiály, ako sa Vami podporovanému dieťaťu darí. Za akúkoľvek formu pomoci vám ďakujeme. Veríme, že výzva Svätého Otca Františka neostane na Slovensku bez odozvy a že Slováci pomôžu svojim susedov, či už cez zbierky v kostoloch, alebo cez charitatívne organizácie, ktoré sa angažujú a pomáhajú núdznym na Ukrajine konkrétnymi projektmi. Aj vďaka slovenským darcom ukrajinské deti, rodiny, seniori, chudobní ľudia, vnútorní presídlenci, či nemocnice dostali pomocnú ruku vo svojej ťažkej situácii.