Aktuality

Čo máme nové?

Otvorené dvere v boji proti chudobe

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2013 | kategória: aktuality

V Medzinárodný deň boja proti chudobe 17.októbra 2013 sme otvorili dvere 6 zariadení Diecéznej charity Žilina pre verejnosť. Počas dňa mohli návštevníci vidieť priestory zariadení v Žiline, Martine, Čadci, Považskej Bystrici, v ktorých poskytujeme služby pre ľudí v núdzi.

Môžete si pozrieť reportáž zobrazujúcu tento deň v Dome charity sv. Krištofa v Martine, ktorý pomáha ľuďom bez domova tu. (od 25 minúty a 29 sekundy)