Aktuality

Čo máme nové?

Otec biskup Tomáš Galis na návšteve v Dome charity sv. Gianny

pridal: charita | dátum: 31. decembra 2011 | kategória: aktuality

Diecéznu charitu Žilina – Dom charity sv. Gianny v Čadci navštívil v piatok 23. decembra 2011 otec biskup Mons. Tomáš Galis. V kaplnke zariadenia slúžil sv. omšu za účasti zamestnancov, dobrovoľníkov i našich klientov. Po nej nasledovalo malé agapé, na ktorom sme predstavili zariadenie a služby, ktoré v ňom poskytujeme. Otec biskup sa zaujímal o našu prácu a o ľudí, ktorým sa snažíme pomáhať. Neskôr si prešiel celé zariadenie a rozprával sa s klientmi. Ocenil prácu zamestnancov a dobrovoľníkov, povzbudil nás a poprial nám veľa sily a lásky v charitatívnej službe.

V tento deň sme si pripomenuli tajomstvo Vianoc, a tak sme vytvorili spoločenstvo očakávajúce narodenie Spasiteľa sveta, ktorý sa neváhal ponížiť a narodiť sa v chudobnej maštaľke.

Diecézna charita Žilina prostredníctvom Domu charity sv. Gianny v Čadci poskytuje charitatívne a sociálne služby ľuďom bez domova a realizuje resocializačné projekty. Poskytuje služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni a útulku.