Aktuality

Čo máme nové?

Opäť Deň otvorených dverí – 17.október 2013

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2013 | kategória: aktuality

Dňa 17. októbra 2013 otvárame pre verejnosť dvere našich charitných zariadení v žilinskej diecéze. Ste všetci srdečne pozvaní!

Bližšie informácie o programe nájdete na plagátoch:

Dom charity sv. Vincenta – Žilina

Dom charity sv. Kamila – Žilina

Charitatívna služba v rodinách – Žilina

Dom charity sv. Gianny – Čadca

Detský charitný dom Považská Bystrica

Dom charity sv. Krištofa – Martin