Aktuality

Čo máme nové?

Ocenenie vedúcej Domu charity sv. Gianny

pridal: charita | dátum: 8. novembra 2022 | kategória: aktuality

Evka Ondrušková ocenená Mestom Čadca

Medzi ôsmymi ocenenými bola naša Bc. Evka Ondrušková, vedúca Domu charity sv. Gianny v Čadci. Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou pokračuje vedenie Mesta Čadca v tradícií oceňovania osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a pozitívne zviditeľnenie doma i vo svete.

V rámci slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra v Dome kultúry v Čadci v sobotu 1. októbra 2022 si z rúk primátora Ing. Milana Guru Cenu mesta Čadca prevzali predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Čadci Mgr. Jolana Krkošková, vedúca Domu charity sv. Gianny v Čadci Bc. Eva Ondrušková, lekár – urológ MUDr. Peter Pištek a učiteľka hudby Viera Sojčáková, Dis Art. Cena primátora mesta Čadca bola udelená predsedovi Olympijského klubu Kysuce Mgr. Jaroslavovi Klusovi, pedagógovi a fotografovi PaedDr. Jaroslavovi Veličkovi a hokejistom – olympionikom Adriánovi Holešinskému a Marekovi Hrivíkovi. Poslednému z menovaných bude cena odovzdaná dodatočne, nakoľko sa pre neodkladne pracovné povinnosti nemohol slávnosti zúčastniť. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

Program v druhej časti mimoriadne vydareného večera sa niesol v znamení krásnej hudby. Pod vedením dirigenta Karola Kevického sa spoločne s Kysuckým komorným orchestrom predstavili na pódiu mladí talentovaní sólisti z Kysúc – Vanesa Šutá (soprán), Eliška Urbánková, Rastislav Kaličák (obaja husle) a Michal Kocifaj (violončelo). Zazneli jedinečné skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, A. Chačaturjana, D. Šostakoviča, A. Dvoŕáka a ďalších majstrov hudby.

Po celý čas vládla v sále vynikajúca priateľská a žičlivá atmosféra. Teší nás, že v meste sa opäť naplno rozbieha kultúrny a spoločenský život, že sa môžeme stretávať s blízkymi a priateľmi, spoločne prežívať jedinečné chvíle prinášajúce radosť do nášho života.

Zdroj: https://www.mestocadca.sk/mesto/2022/mesto-cadca-ocenilo-osem-osobnosti.html