Aktuality

Čo máme nové?

O núdznych v Rajci

pridal: charita | dátum: 25. marca 2015 | kategória: aktuality

V pondelok 23.marca 2015 sme navštívili farnosť Rajec s prezentáciou o charite, službách núdznym a možnostiach spolupráce a pomoci vo farnostiach diecézy. Snažíme sa aj prostredníctvom takýchto stretnutí zvyšovať povedomie o činnosti Diecéznej charity Žilina, ktorá nespočíva len v službe ľuďom bez domova. Z podobných zrealizovaných stretnutí vzišla častokrát túžba zo strany veriacich zapojiť sa do dobrovoľníckej charitnej služby. Spolu so súhlasom kňaza tak mohla vzniknúť farská charita, ktorej prvotný cieľ je byť blízko núdznym a pomáhať im vo farnosti. V súčasnosti už existuje 15 farských charít v Žilinskej diecéze.