Aktuality

Čo máme nové?

O drotárskom umení a rehoľnom živote

pridal: charita | dátum: 27. marca 2015 | kategória: aktuality

Vo Farnosti Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách pripravili dobrovoľníčky miestnej farskej charity v nedeľu 22. marca 2015 pôstne posedenie pre seniorov. Na úvod všetkých privítala p. Mária Hlaváčová, vedúca farskej charity a následne prítomným udelil požehnanie vdp. Rastislav Najdek, kaplán. Seniori si vypočuli aj báseň od Michela Quoista.

Pri príležitosti Roku zasväteného života sa prítomní seniori oboznámili s poslaním Školských sestier sv. Františka. Ich službu vo farnosti na Solinkách priblížila sr. Mária OSF a pôsobenie na Slovensku sr. Lívia OSF prostredníctvom prezentácie a fofografií.

Na záver tohto posedenia sa seniori vzájomne pozdieľali o svojich radostiach a starostiach, čím aj takýmto spôsobom vytvárali spolu farské spoločenstvo.Stretnutie obohatila svojou prítomnosťou aj Ing. arch. Mária Krajčová, ktorá sa už od roku 1996 venuje drotárskemu remeslu. Predstavila rôzne výrobky z drôtu a záujemcom následne aj predviedla jeden z postupov práce s drôtom.

sr. Mária Vyžinkárová OSF