Aktuality

Čo máme nové?

Novozvoleným prezidentom Caritas Europa je katolícky kňaz

pridal: charita | dátum: 28. mája 2020 | kategória: aktuality

Novozvoleným prezidentom Caritas Europa je katolícky kňaz Michael Landau.

Landau je v súčasnosti prezidentom Caritas Austria, jednej zo 49 členov Caritas Europa a riaditeľom Caritas Vienna. Je vyštudovaným biochemikom a katolíckym kňazom. Od začiatku svojej práce v Charite sa zameriava na citlivé sociálne témy a na ľudí, ktorí sa spoliehajú na prácu Charity. Je presvedčený, že každý z nás má moc a vôľu zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Za svoju obetavosť bol vyznamenaný Zlatým vyznamenaním čestnej provincie Viedeň a Rakúskej republiky.

Vo svojom príhovore členom vyjadril úprimnú vďaku za ich dôveru. Uviedol, že s radosťou a dôverou začína svoj mandát, hoci uprostred mimoriadne náročnej situácie, ktorá ovplyvňuje celý svet, a najmä ľudí, ktorým je sieť Caritas povolaná slúžiť.

Slovenská katolícka charita patrí do zoskupenia európskych Charít, ktoré sa nazýva Caritas Europa (CE)