Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity 2020

pridal: charita | dátum: 30. mája 2020 | kategória: aktuality

V termíne 30.5. až 5.6.2020 prebieha 3. ročník Národného týždňa charity. Podujatie organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami s cieľom predstaviť charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska.

Situácia nedovoľuje, aby sa podujatie konalo vo forme „otvorených dverí“ a sprístupnilo jednotlivé zariadenia. Rozhodli sme sa však využiť online priestor, a to naplno. Podujatie zahájime nedeľnou sv. omšou, ktorú budeme vysielať naživo a následne bude program pokračovať 5 diskusiami na zaujímavé témy rezonujúce v spoločnosti. Tie priblížia ciele našej organizácie i spôsoby pomoci širokej škále núdznych. Súčasťou podujatia je výzva smerom k verejnosti, aby sa ľudia zapojili konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc zdieľali na sociálnych sieťach pod hashtagom #SrdcomChariťák.

Ako sa zapojiť

Pozvanie do diskusie prijali viacerí dlhoroční pracovníci charity, ktorí sú na poli svojho pôsobenia odborníkmi. Rozprávať budú o tom, ako charita rieši otázku pomoci ľuďom bez domova, ako pomáha ľuďom trpiacim závislosťami či znevýhodneným deťom s ťažkými zdravotnými diagnózami, vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť. Samostatnou témou bude dobrovoľníctvo a migrácia, ktorú charita zastrešuje projektom MIND. Diskusie budú prebiehať od pondelka 1.6. do piatka 5.6. v čase od 17:00. Sledovať ich a bude možné prostredníctvom FB stránky charity.

Témy diskusií

Motto Národného týždňa je „Srdcom Chariťák“

Online priestor prinesie možnosť sústrediť sa na príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. To pomôže vyvrátiť predsudky a stereotypy v zmýšľaní voči tým, ktorí nás prosia o pomoc. No tým najväčším úmyslom, v ktorý dúfame, je rozšírenie spoločenstva pomáhajúcich. Reagujeme tak na vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla pod tlakom hrozby COVID-19, no ktorej hrozí, že utíchne spolu s obmedzeniami. Novým cieľom podujatia je preto inaďalej šíriť dobré skutky a podieľať sa na tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou našich životov.

Národný týždeň charity realizujeme vďaka podpore projektu MIND, ktorý je financovaný Európskou Komisiou.