Aktuality

Čo máme nové?

Nájdenie stratenej drachmy

pridal: charita | dátum: 19. júla 2013 | kategória: aktuality

Kláštor redemptoristov (Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa) v Kostolnej Záriečí bol miestom duchovnej obnovy  zamestnancov Detského charitného domu v Považskej Bystrici. Duchovná obnova s témou  „Nájdenie stratenej drachmy“ sa konala v dňoch od  16.-18. júla 2013 pod vedením p.Jozefa Haluzu CSsR.

Stratenou drachmou je znovuobjavenie života s Ježišom, ktorý sme po tieto tri dni hľadali a nachádzali. Silencium – stíšenie sa prinieslo vnútornú spokojnosť, pohladenie na duši, ticho, pokoj, s ktorým sme odchádzali domov. Zažili sme vnútorný i telesný oddych na „hore Tábor“. Posilnení sme sa vrátili do spoločenstva kolegov a detí s túžbou slúžiť a pracovať pre dobro.