Aktuality

Čo máme nové?

Nádej hoc malá, zelená sa

pridal: charita | dátum: 8. septembra 2017 | kategória: aktuality

Už tretí krát sme sa zapojili do žilinského komunitného festivalu INTER NOS – Medzi nami. Štvrtkový deň (7.9.2017) na Mariánskom námestí sa niesol v duchu „Máme zelenú“. Aj naše dva stánky sa zazelenali v duchu „nádej, hoc malá zelená sa“. Nádej pre núdznych ľudí, o ktorých sa staráme ešte stále existuje. Hľadáme spolu s nimi chuť nanovo vstať, nevzdávať sa a kráčať životom ďalej. Aktivity pre najmenších v našom stánku ponúkali pre účastníkov festivalu sociálni pracovníci a klienti Domu charity sv. Vincenta v Žiline.

Komunitný festival  chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť a učiť sa z nej.